Projektová dokumentace


Naši italští architekti se postarají o všechny rozličné etapy vývoje projektu:

Stanovení výměry plochy a rozpočtu stavby
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Stavební povolení rekonstrukce bytu/domu
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro zadání stavby dodavateli
Stavební dokumentace

Některé referenční projekty

Jankovcova

Mečislavova

Čermákova

Lužická