Stavební úřady jedou na poloviční výkon

Developerský byznys se kromě dalších komplikací musí vyrovnat s dopadem nouzového stavu na rozhodování stavebních úřadů. Počet správních úkonů zveřejněných v Praze na úředních deskách v březnu proti běžnému měsíci klesl až o 40 procent, po 12. březnu, od kdy platí mimořádná opatření, dokonce až o 60 procent. Vyplývá to z analýzy portálu CenovaMapa.org.

„Vliv koronavirové nákazy a nouzového stavu samozřejmě ovlivní i legislativní proces povolování staveb. Mimo jiné za to mohou personální důvody, například hlídání dětí. Až 75 procent pracovníků tvořících rozhodnutí na stavebních úřadech jsou totiž ženy,“ komentoval František Brož, analytik projektu CenovaMapa.org.

Za současné situace se také nemohou uskutečňovat veřejná projednávání stavebních záměrů nebo místní šetření.

Stavby se zdrží
„Na trhu došlo například i k prodloužení lhůt zápisů na katastr. Je to logické vzhledem k aktuálně omezené činnosti a fungování státní správy. Lze proto očekávat, že u rezidenčních projektů, které jsou nyní v přípravě a nemají všechna potřebná povolení, dojde ke zpomalení schvalovacího procesu,“ uvedl David Jirušek, mluvčí developerského holdingu Finep. Pomalé povolování staveb patří mezi dlouhodobé výtky stavebníků vůči veřejné správě. Stavební úřady na zaslané dotazy dosud nereagovaly.

„Současný stav je vyústěním potíží již tak přetíženého aparátu. Dopad je pak takový, že architekt, potažmo klient, musejí čekat na stanoviska a povolení nepřiměřeně dlouhou dobu. Musejí posouvat začátek staveb a tak vznikají neplánované vícenáklady,“ řekl architekt Andrea Palazzo. To má podle projektanta nepříjemný dopad také na stavební firmy.

Poloviční tempo
„Pokud bude nouzový stav pokračovat, pak produktivita legislativního procesu bezprostředně na stavebních úřadech klesne na přibližně 45 procent předešlého stavu,“ dodal Brož z portálu CenovaMapa.org.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další stavbařské organizace vyzvaly vládu, aby stavební práce po odeznění krizových opatření plynule pokračovaly pokud možno bez přerušení. Měla by rovněž intenzivně pracovat na přípravě nového stavebního zákona, který by měl zrychlit a zjednodušit povolování staveb.

Daniel Novák

odkaz