Architektonická studie


Ateliér Studio APA Vám může dodat kompletní a podrobnou architektonickou studii zohledňující Vaše skutečné potřeby, ať už se to týká cen anebo lhůt, a to i v souvislosti s reálnou proveditelností Vašeho projektu.

Ať už se jedná o dvougenerační dům či jakýkoliv jiný projekt, naši architekti Vám vypracují architektonickou studii schopnou Vaše sny a představy proměnit ve skutečnost.

Hlavní fáze architektonické studie:

– Všeobecné informace o stavbě, která má vzniknout

– Vytvoření plánu na základě nároků na plochu, na počet místností, na jejich účel a funkci, jakož i na venkovní plochy atp.

– Studie volby materiálů, případné rozbory půdy, otázky světla a osvětlení či skutečného stavu stávající budovy

– Realizace architektonického návrhu stavby se zvláštním přihlédnutím k jejímu začlenění do okolního prostředí, a to při současném dodržení architektonických i krajinářských omezení

– Vypracování grafického návrhu stavby formou předběžných verzí a situačních plánů

– Vytvoření vizualizace dané stavby

Některé referenční projekty