Průzkum parcel


Za účelem provedení analýzy Vašich stavebních parcel spolupracuje naše architektonické studio v projekční fázi s odborníky na geologický průzkum, jakož i na detekci radonu a věnuje se i poradenství v otázkách výběru parcel na prodej.

Některé referenční projekty